Regulamin strony roberts.pl

§ 1. Informacje o Firmie

Strona internetowa działająca pod adresem www.roberts.pl, zwana dalej stroną „roberts.pl”, prowadzona jest przez firmę Robert's Outdoor Equipment Roman Werdon z siedzibą w Gdyni przy ulicy Nowodworcowej 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Urząd Miasta w Gdyni pod numerem 8668, NIP 586-005-90-76, zwaną dalej firmą „Robert's”.

Dane kontaktowe:

Robert's Outdoor Equipment Roman Werdon
ul. Nowodworcowa 15, 81-581 Gdynia
e-mail: roberts@roberts.pl
tel.: +48 58 629 42 98

§ 2. Informacje i zasady funkcjonowania strony roberts.pl

 1. Strona roberts.pl służy przede wszystkim, jako katalog standardowych produktów wykonywanych przez firmę Robert's. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie roberts.pl kierowane przez firmę „Robert's” do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 2. Strona roberts.pl nie jest sklepem internetowym i nie umożliwia zawierania umów kupna-sprzedaży na odległość. Natomiast, poprzez formularz „zamówienia/zapytania”, umożliwia potencjalnym klientom przesłanie zapytania ofertowego na adres e-mail firmy Robert's. Formularz „zamówienia/zapytania” ma za zadanie uprościć potencjalnym klientom sporządzanie zapytań ofertowych i tym samym usprawnić ich obsługę przez pracowników firmy Robert's.
 3. Dalsze ewentualne zawarcie umowy kupna-sprzedaży odbywa się poprzez korespondencję mailową, rozmowę telefoniczną lub poprzez zakup bezpośrednio w siedzibie firmy, w zależności od ustaleń z klientem. Na zasadach ustalonych w szczególności podczas korespondencji, w uzupełnieniu tego Regulaminu.
 4. Firma Robert's przede wszystkim oferuje sprzęt produkowany specjalnie na zamówienie – po zakupie takiego sprzętu nie ma możliwości jego zwrotu.
 5. Korespondencja z Klientem prowadzona jest wyłącznie w języku polskim lub angielskim.
 6. Firma Robert's realizuje zamówienia na całym świecie.

§ 3. Ochrona danych osobowych

 1. Strona roberts.pl korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje na temat gromadzonych danych zawiera dokument „Polityka prywatności”, będący załącznikiem do tego Regulaminu.
 2. Jedynymi danymi osobowymi, jakie za pośrednictwem strony roberts.pl gromadzi firma Robert's, są te dobrowolnie podane w formularzu „zamówienia/zapytania”.
 3. Dane te są gromadzone w formie korespondencji e-mail i książki adresów.
 4. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
 5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z firmą Robert's. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§ 4. Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane na stronie roberts.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN), euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD), zgodnie z oznaczeniem.
 2. Wszystkie podane ceny prezentowanych produktów zawierają podatek VAT w wysokości 23%, tj. są cenami brutto, chyba że zaznaczono inaczej.

§ 5. Gwarancja i reklamacje

 1. Wszystkie produkty firmy Robert's objęte są dwuletnią gwarancją producenta oraz dożywotnim, odpłatnym serwisem pogwarancyjnym.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu przesyłki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego w obecności doręczyciela/kuriera protokołu szkody.
 3. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży w transporcie.
 4. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa firma „Robert's” Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji, podczas której stwierdza się czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Podmiot prowadzący stronę nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.roberts.pl.
 3. Dokument zatytułowany „Polityka prywatności” jest załącznikiem do tego Regulaminu. W razie sprzecznych postanowień, wyższość mają postanowienia Regulaminu.
 4. Regulamin strony internetowej roberts.pl nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).